Příspěvky na sezónu 2018/19

01.08.2018 16:04

Příspěvky jsou rozděleny do dvou kategorií. První je platba do Tělovýchovné jednoty, druhá je platba do týmu. 

Platbu můžete provést v hotovosti k rukám vedoucí týmu, případně zaslat na níže uvedený účet. 

 

Příspěvek do TJ - z tohoto se platí pronájmy a údržba hřišť, šaten, praní dresů, rozhodčí, tělocvičny atp.:

- neregistrovaní hráči ve FAČR (pokud si nejste jisti, sdělí Vám trenér) 250,- Kč za pololetí

- registrovaní hráči ve FAČR 1.500,- Kč

- termín úhrady do 20.10.2018

- Slevu mají sourozenci, pokud jsou oba registrovaní. V tom případě je příspěvek 1.000,- Kč za každého. 

Příspěvek do týmu - z tohoto se platí občerstvení pro kluky, turnaje, odměny atp.:

- všichni 1.500,- Kč za pololetí 

- termín úhrady do konce září 2018

 

Platba v hotovosti kdykoli na tréninku k rukám vedoucí.

Platba bezhotovostně na účet č. 115-5103610277/0100

Do zprávy pro příjemce nutno uvést jméno hráče pro identifikaci platby!