Příspěvky na II. pololetí

12.01.2020 16:50

Z rozhodnutí výboru dochází k úpravě výše příspěvku do TJ.

Příspěvky jsou rozděleny do dvou kategorií. První je platba do Tělovýchovné jednoty, druhá je platba do týmu. 

Platbu můžete provést v hotovosti, případně zaslat na níže uvedený účet. 

 

Příspěvek do TJ - z tohoto se platí pronájmy a údržba hřišť, šaten, praní dresů, rozhodčí, tělocvičny atp.:

- neregistrovaní hráči ve FAČR (pokud si nejste jisti, sdělí Vám trenér) 900,- Kč za pololetí

- registrovaní hráči ve FAČR 1.800,- Kč za pololetí

- termín úhrady do 21.1.2020

- Slevu mají sourozenci, pokud jsou oba registrovaní. V tom případě je příspěvek 1.200,- Kč za každého. 

Příspěvek do týmu - z tohoto se platí občerstvení pro kluky, turnaje, odměny atp.:

- všichni 1.500,- Kč za pololetí 

- termín úhrady do 20.2.2020

Platba v hotovosti kdykoli na tréninku.

Platba bezhotovostně na účet č. 107-1565440227/0100

Do zprávy pro příjemce nutno uvést jméno hráče pro identifikaci platby!